Sladká nebo slaná voda?

SLANÁ NEBO SLADKÁ VODA?

 

Občas se během telefonních rozhovorů setkáváme s dotazy, zda máme v bazénu sladkou nebo slanou vodu, popř.chlorovanou či bez chloru. Odpověď zní, že po dlouhodobém zkoumání této problematiky jsme se, s ohledem na Vaše děti a kvalitu vody, rozhodli pro vodu „SLADKOU“.

Rádi bychom, abyste i Vy o této problematice věděli více, a proto věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

 

Základní informací je, že v České republice není pro plavání dětí a kojenců vůbec bezchlorová úprava vody povolena, z čehož jasně vyplývá, že KAŽDÝ BAZÉN, ve kterém se koná dětské a kojenecké plavání JE CHLOROVANÝ. Pouze klamavá reklama se snaží nalákat rodiče dětí na slanou „mořskou“ vodu či na skutečnost, že nepoužívají chlor, a někteří rodiče se tak mylně domnívají, že svému děťátku dopřávají to nejlepší v podobě mořské či jen slané vody bez chloru.

 

Pokud provozovatel bazénu uvádí, že nepoužívá chlor, může mít v tomto případě přeci jen pravdu, neboť v této informaci se skrývá skutečnost, že sice chlor jako takový nepoužívá, ale chlor se do vody dostává jinou cestou než přímo z dávkovače. Ten se dostává do vody tzv. nepřímo, tedy elektrolýzou.

 

Elektrolýza

Bazény se slanou vodou používají tedy pro dezinfekci proces elektrolýzy kuchyňské soli (NaCl). Tato metoda se k nám dostala z přímořských států, kde je slaná voda mnohem levnější než voda sladká. Princip této metody je založen na rozkladu chloridu sodného – kuchyňské soli – elektrickým proudem. Elektrickým proudem, který prochází do vody vloženými elektrodami, lze chlorid sodný rozložit na plynný chlor. Uvolňovaný chlor je rozpuštěný ve vodě a voda je vlastně chlorována „zevnitř“. Na základě chemické rovnice NaCL+H2O = Cl2 + 2NaOH je tedy zjevné, že se chlor sice do vody opravdu nedávkuje, ale přímo se z roztoku vyrábí. „Slanost“ vody se udržuje asi na 0,5% tím, že se do vody nasype kuchyňská sůl a umožní se tak výroba odpovídajícího množství chloru pro dezinfekci vody v bazénu. Mořská voda obsahuje asi 3% – 3,5% solí, z čehož vyplývá, že slanost bazénu je asi 7x nižší a odpovídá obsahu soli v slzách, navíc se jedná pouze o sůl kuchyňskou, zatímco v mořské vodě k prospěšnosti této vody přispívají především různé druhy minerálních solí, nikoliv jen sůl kuchyňská.

Bazén se slanou vodu tedy zcela jistě obsahuje chlor, přestože se do ní přímo nedávkuje, ale je v ní přímo pomocí elektrolýzy slané vody vyráběn.

 

Nevýhody

Pokud pomineme negativní vliv slané chlorované vody na stavbu bazénu a okolní materiály a přístroje, zaměříme se především na kvalitu vody, která je pro děti a ostatní koupající se osoby zásadní. U bazénů se slanou vodu je potřeba mnohem větší obezřetnosti v dávkování soli a tím i v hlídání množství chloru, protože dávkování soli nemusí být zdaleka tak přesné a kontrolované jako v případě bazénů se sladkou vodu pomocí automatických dávkovačů s tekutým chlorem (množství soli, která se sype do bazénu, bývá často podceňováno a dosypává se mnohde tzv.“od oka“). V těchto případech pak dochází k poklesu schopnosti vytvářejícího se chloru likvidovat bakterie a tím dojde ke kontaminaci vody, popřípadě při předávkování zase naopak k nežádoucímu extrémnímu pálení očí, kůže a sliznic. Naprosto mylně se proto uvádějí výhody pro kůži a zdraví dětí, protože jsou zaměňovány s účinky vody mořské, jejíž prospěšnost si jistě všichni, kdo byli u moře, měli možnost vyzkoušet.

 

Závěr

Protože jsme mezi výhodami slané vody našli snad jen vyšší schopnost likvidovat některé řasy a jinak všechny ostatní inzerované pseudovýhody nám byly v průběhu rekonstrukce vyvráceny, rozhodli jsme se nebýt „moderní a plavat ve slané vodě” a jít cestou vody SLADKÉ, dokonale kontrolované profesionálním dávkovačem, který pečlivě dávkuje vyhláškou dané množství chloru tak, aby zabezpečil vodu čistou a bezpečnou pro Vás a Vaše děti.

Nechceme tímto házet všechny bazény se slanou vodou do jednoho pytle, vysvětlujeme tímto pouze důvody našeho rozhodnutí mít vodu sladkou, protože z praxe instruktorek plavání na jiných bazénech víme o problematice slané vody také své, už jen proto, že ve vodě trávíme daleko více času než rodič se svým děťátkem a v době, kdy slaná voda zažívala největší boom a naše děti byly ještě malé, také jsme v počáteční nevědomosti chtěly pro děti to nejlepší, tedy vodu nejlépe mořskou, čili slanou.