Pronájem bazénu

Bazén si nově můžete pronajmout pro účely rodinného plavání v době, kdy v něm neprobíhají žádné kurzy.

Aktuální možnosti pronájmu si včas ověřte telefonicky či emailem.

 

Pro zájemce o pronájem z řad veřejnosti (tzn. neúčastní se žádného z kurzů) platí NOVĚ složení zálohy 500,-Kč v hotovosti nebo na účet předem, toto si dohodnete při objednání času. Tato záloha slouží pro pokrytí nákladů v případě, že nakonec nepřijdete. V opačném případě bude samozřejmě odečtena od celkové částky pronájmu.

 

Ceník (pro skupiny max. 12 osob včetně dětí)

 

Doba pronájmu bazénu Celková cena Cena za hodinu
30min 600,-Kč 1200,-Kč
60min / 1h 1200,-Kč 1200,-Kč
90min / 1,5h 1500,-Kč 1000,-Kč
120min / 2h 1800,-Kč 900,-Kč
180min / 3h 2400,-Kč 800,-Kč

Hodinová sazba pro pronájem bazénu počítá s čistým časem stráveným v bazénu, tzn.že k času stráveném v bazénu náleží ještě 15min před pronájmem na převlečení, 15min na oblečení a následně 30min po plavání v herně pro aklimatizaci. Tzn.že například při pronájmu bazénu na půl hodiny u nás celkem můžete strávit 1,5 hodiny, převlékání se nazapočítává do času na koupání, jako tomu je v aquaparcích. Delší doba pobytu v herně je zpoplatněna sazbou 200,-Kč/hodinu.

 

Při pronájmu nájemce za všechny zúčastněné osoby podepíše prohlášení, že se v prostorách bazénu, v šatně i dalších přilehlých prostorách včetně herny pohybují výhradně na vlastní nebezpečí.