Provozní řád

Rodinný klub Cleo

Jana Boučková

Tyršova 51

NUČICE, 252 16

tel.: 777 58 28 76

www.klubcleo.cz, klubcleo@klubcleo.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

( p l a t n o s t  o d  r o k u  2 0 1 4)

 

Vážení klienti,

Následující provozní řád Vám přináší základní informaceo našem Rodinném klubu Cleo a seznámí Vás s pravidly a doporučeními, které, pokud je budeme všichni dodržovat, jistě zpříjemnídobu strávenou u nás. Chtěli bychom, abyste se u nás cítili jako u Vás! Prosíme vás proto o respektování a dodržováníníže uvedených pravidel                   i hygienických požadavků. Zakoupením kurzu se zavazujete dodržovat tento provozní řád a plně respektovat pokyny instruktorek a personálu v Rodinném klubu Cleo. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem              k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností. Rádi přivítáme nové náměty a připomínky, které mohou obohatit kvalitu poskytovaných služeb.

Přejeme vám spoustu pěkných chvilstrávených u nás. Nad vodou i pod vodou.

Vedení Rodinného klubu Cleo

 

 

CO VZÍT NA LEKCE

Pro dítě: plavečky – pouze plavací plenka nebo plavečky s pevnou gumičkou kolem nožiček, osuška, oblečení, popř. pleny a jednorázová podložka, župan, svačina a pití, mýdlo a pleťové mléko nebo olej na ošetření kůže. Buničina na vysoušení oušek je k dispozici v šatně.

Pro rodiče: plavky, ručník, popř. župan či velké tričko (osvědčilo se při péči o miminko po plavání), mýdlo, pleťové mléko, popř. šampon, zámeček na skříňku. V bazénu platí pro tatínky zákaz používání „kraťasových“ plážových plavek.

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru (kromě lekcí, kdy děti plavou již samy bez doprovodu a po dobu samotné lekce za ně přebírá zodpovědnost instruktorka). Za děti nesou v dobu pobytu v RK Cleo plnou zodpovědnost rodiče nebo doprovázející osoba.

RK Cleo nabízí sportovní aktivity. Každý úkon rodič provádí na své vlastní riziko. Pokud se na daný cvik necítí, oznámí toto instruktorce. RK Cleo nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí od instruktorek nebo nerespektováním provozního řádu. V prostorách sprch a bazénu buďte opatrní. Podlahy jsou mokré a kluzké. I v ostatních prostorách věnujte zvýšenou pozornost svým dětem, za které nesete plnou zodpovědnost.

I v takovémto dětském klubu jsou rizika všedního života.

Je přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem.

Všem rodičům doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků a náušnic.

Všechny vaše cenné věci si odnášejte v připravených boxech k bazénu.

Věnujte zvýšenou pozornost otevírání dveří – mohou se za nimi batolit či stát děti.

Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely, ale i v tomto případě je před vstupem do prostoru bazénu nutné omytí nohou a převlečení do plavek, případně trička a šortek. RK Cleo během jednotlivých lekcí, které organizuje, může pořizovat videozáznam a fotografie, které je možno použít jako metodický materiál nebo jako prezentaci a propagaci RK Cleo, především na webových stránkách. Pokud zákazník s prezentací výslovně nesouhlasí, musí tuto skutečnost oznámit do Přihlášky.

Do prostoru bazénu je vstup povolen pouze v plavkách, případně v tričku a šortkách. Toto oblečení se týká i osob pouze doprovázejících. Součástí metodiky kojeneckého plavání a metodiky plavání obecně jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem. Je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti.

Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě či doprovázející osoba netrpí žádnou infekční chorobou ani přenosným onemocněním vnitřních orgánů!

Dětský atopický ekzém není přenosný, proto není překážkou při účasti v plaveckých kurzech.

Je zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu.

Kouření je zakázáno ve všech prostorách RK Cleo včetně zahrady.

Dítě nesmí před danou aktivitou alespoň hodinu jíst! Při fyzické zátěži by mohlo následně zvracet.

 

POBYT V ŠATNÁCH, SPRCHÁCH A NA BAZÉNU

Před vstupem do bazénů je každý povinen:

Umýt se mýdlem a to bez plavek! U miminek postačí opláchnout

zadeček. Pro hygienu před lekcí slouží sprchy u bazénu, ale i spodní sprcha, která je tzv. soukromá, kde jste sami s dítětem, a proto věříme, že dojde k pečlivému mytí bez plavek u všech účastníků kurzů, neboť jedině tak zaručíte Vašim dětem dokonale čistou vodu. Při odchodu z bazénu použijte sprchu, která se nachází u bazénu.

Maminky prosíme o odlíčení.

❖ Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.

❖ V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí. Rodiče si za zdraví své i svých dětí odpovídají sami.

❖ Po použití sprch je nutné osušit se na místě.

❖ Na závěr sprchování doporučujeme otužení chladnou vodou.

❖ Dávejte pozor na regulaci teplé a studené vody.

❖ Plavky ždímejte ve sprchách nebo do umyvadla.

Dítě musí mít plavky s gumičkou kolem nožiček či jednorázové plenkové plavečky, dokud bezpečně neovládají stolici. V případě porušení tohoto nařízení a znečištění bazénu stolicí dítěte může být vyžadována finanční kompenzace za čištění bazénu.

❖V každém případě, jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu, či do vody pokaká nebo poblinká – hlaste to neprodleně instruktorce!

❖ Přímo na bazén je ideální přijít cca 5 minut před zahájením vaší lekce. Dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina. Do RK Cleo však přicházejte s dostatečným předstihem alespoň 15min, abyste měli dostatek času na důkladnou hygienu. Pokud přijdete výrazně dříve, můžete využít prostor herny. U dopoledních kurzů je RK Cleo otevřen od 8:00 a u odpoledních od 15:30.

❖ Do bazénu jde s dítětem plavat jeden z rodičů, který má za dítě plnou zodpovědnost a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým rodičem.

❖ V průběhu lekce není možné, aby instruktorka plavala s vaším dítětem místo vás.

❖ Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal sám v prostorách RK Cleo. Pro tyto případy bude zřízeno hlídání či plavání s „tetou“ za předem domluvený poplatek.

❖ Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen na dobu určenou pro tuto lekci. Před a po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče nebo odpovědná osoba, která dítě přivedla.

❖ Čůrání do odtokového kanálku na bazénech je zakázáno. Použijte nočník. V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Po použití nočníku před vstupem do bazénu opláchněte dítěti zadeček.

❖ Dojde-li při plavání k uvolnění sekretu z nosíku, využijte papírové kapesníčky, které jsou vždy připraveny u okraje bazénu. Neutírejte rukou a nepouštějte do vody.

❖ Doporučujeme: po plavání vysušte dítěti uši pomocí buničitých čtverečků.

❖ Přenosné autosedačky je možno vzít do šaten.

 

POBYT V JÍDELNĚ A HERNĚ

❖ Občerstvení je možné podávat pouze v jídelně (místnost s dlažbou), ke které patří přilehlá kuchyňka, kde je také možnost ohřátí jídla pro děti a příprava kávy či čaje pro rodiče.

❖ Na vaší lekci vás rádi přivítáme již 30 minut před začátkem. Po jejím skončení můžete v herně zůstat ještě 1 hodinu. Zejména v zimních měsících doporučujeme dodržet

aklimatizační pobyt dítěte min. 30min před odchodem z budovy. V případě zanedbání aklimatizace se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte.

❖ Nepoužívejte nočníky v modré herně s kobercem, ale pouze v prostorách s dlažbou.

❖ Pokud s vámi přijde i starší sourozenec, žádáme vás, aby se v herně choval ukázněně a pozorně k malým dětem.

❖ Hračky z herny nepřenášejte na bazén ani do ostatních prostor a naopak.

❖ Před odchodem z herny po sobě umyjte použité nádobí a spolu s dětmi ukliďte hračky.

Ve všech prostorách platí zákaz používání skleněných nádob!

 

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH

❖ Nahrazování zmeškaných lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok. RK Cleo nenese odpovědnost za případné nevyčerpání omluvených lekcí ani za rozsah a časovou nabídku náhradních termínů.

❖ Protože prioritou v zařazování vašich dětí do jednotlivých kurzů je jejich věk a stupeň pokročilosti, prosíme vás při využívání náhradních hodin o dodržování tohoto věkového rozpětí, zajišťující kvalitu výuky. Stejně tak RK Cleo se Vám vždy snaží nabídnout nejvhodnější náhradní lekci.

❖ Náhradní lekce je možno vybírat v poměru 1:1 (omluvená lekce:náhradní lekce). Za samozřejmost považujeme, že náhradní hodinu si zákazník vybírá pouze v případě, že svoji lekci řádně a včas omluvil nebo si náhradní lekci vybírá dopředu.

❖ Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet ani převádět do dalších kurzů. Nahrazení zmeškaných lekcí je možné jen v rámci daného kurzu (jsou nepřevoditelné do následujících kurzů). S ukončením stávajícího kurzu propadají bez náhrady.

Doporučujeme lekce nahrazovat dopředu! Výjimečně lze po dohodě převést poslední lekci daného kurzu, která vlivem náhlého onemocnění nešla vybrat předem. Přesný přehled o docházce má vaše instruktorka.

❖Neúčast omluvte přednostně v náhradovém systému, popř.osobně, nebo telefonicky (v konkrétních hodinách) či formou SMS v předstihu tak, aby se tato hodina mohla dát k dispozici na náhrady, nejpozději do 19:00 předchozího dne.

❖ Náhradní lekce se můžete zúčastnit pouze po předchozím objednání.

 

V případě, že z technických důvodů nebude možné uskutečnit pravidelnou lekci, poskytneme vám náhradní termín v jiný den. O předem nahlášených poruchách a odstávkách se snažíme zákazníky informovat s předstihem a opět bude nabídnut náhradní termín v den, kdy odstávka nebude.

 

STORNO

❖ Po zahájení kurzu je možné požádat o storno kurzovného pouze po ukončení první lekce, pokud by se Vám zdála nekvalitní nebo Vaše dítě mělo s lekcí zjevný problém. Jsme si vědom. Tato možnost storna se ale týká výhradně prvního kurzu.

❖ Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce v průběhu kurzu.

 

OBECNÉ

❖ Veškeré informace o našich aktivitách, informace o dalších kurzech či nových nabídkách, jsou vždy k dispozici na www.klubcleo.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat v “úředních“ hodinách.

❖ Pro parkování v okolí RK Cleo doporučujeme naše pronajaté parkoviště 150m od klubu za kolejemi, parkoviště je na plotě označeno bannerem. Při parkování v okolních ulicích, prosíme, respektujte vjezdy do garáží, nestůjte sousedům před vraty apod. Děkujeme.

❖ U provozovny je hned za brankou altánek na kočárky. Přestože by se k nám neměl dostat nikdo z ulice, doporučujeme nenechávat v něm žádné cennosti.

❖ Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí v jednotlivých skupinách.

❖ Chovejte se, prosím, ohleduplně k ostatním zákazníkům a dětem a také k veškerému zařízení. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném prostředí a s neponičenými hračkami.

❖ Zakoupením kurzu stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte

s ním a budete se jím řídit. Mezi RK Cleo a zákazníkem vzniká vztah, který se řídí ustanoveními

Občanského zákoníku. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k interním potřebám RK Cleo. Jejich shromažďování a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Všichni v RK Cleo se budeme snažit, aby čas, který u nás strávíte, byl pro vás vždy milým

a příjemným zážitkem. Pokud budete s něčím méně spokojeni, řekněte nám to. Rádi to

s vámi vyřešíme, jsme na začátku a budeme i nadále leccos vylepšovat. Pokud budete s něčím spokojeni, napište nám to klubcleo@klubcleo.

Obojí nás potěší a posune nás dál.